Dejonizatory informacje

Dejonizatory a aktredytacja

Poniżej w czytelny sposób przedstawiono, jak kluczowe wymagania zawarte w normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005  i PN-EN ISO 15189:2008 realizowane są przez urządzenia Polwater.


 

"Laboratoria powinny uwzględniać wszystkie czynnik wpływające na jakość prowadzonych badań."

 

Jakość wody stosowanej w większości metod badawczych ma kluczowe znaczenie dla otrzymywanych wyników. Na wyniki te wpływa zarówno jakość wody stosowanej bezpośrednio w metodach badawczych, ale także jakość wody stosowanej na przykład do końcowego mycia szkła laboratoryjnego. Woda stosowana w laboratoriach ze względu na jej podatność na kontaminację nie może być przechowywana ani magazynowana, musi być produkowana na żądanie. Jednak produkcja wody bezpośrednio w laboratorium rodzi konieczność szczególnej troski o prawidłową, bieżącą, udokumentowaną ocenę jej jakości. Ocena ta powinna być przeprowadzona zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi badań i wzorcowań.


 

"Laboratorium powinno oceniać dostawy, które w sposób krytyczny wpływają na jakość badań oraz zapewnić, że nabywane dostawy, które wpływają na jakość badań nie będą użyte zanim nie zostaną sprawdzone na zgodność ze specyfikacją podaną w normie, lub wymaganiami określonymi w metodach dotyczących badań".

 

Polwater dostarcza wiarygodne i prawdziwe specyfikacje swoich produktów. Specyfikacje zawierają wskazania na normy (w tym normy dotyczące dokładności urządzeń pomiarowych), dokładne schematy techniczne, rzeczywiste fotografie, deklaracje zgodności karty i karty charakterystyk wszystkich stosowanych materiałów. Rzetelne specyfikacje Polwater pozwalają wybrać właściwe do potrzeb i sprawdzające się w praktyce rozwiązania. 


 

"Wyposażenie i jego oprogramowanie, używane do badania, oraz pobierania próbek, powinno zapewniać wymaganą dokładność oraz spełniać odpowiednie specyfikacje dotyczące badań. Całe wyposażenie używane do badań i pomiarów powinno być wzorcowane przed oddaniem do użytkowania".

 

Wybrane modele dejonizatorów Polwater posiadają wbudowane, wysokiej klasy konduktometry z dołączonym Świadectwem Wzorcowania Urzędu Miar RP. Międzynarodowy certyfikat TUV ISO 9001 zapewnia najwyższą jakość urządzeń.

 

 

"Laboratorium powinno stosować właściwe metody i procedury dla wszystkich badań objętych zakresem jego działalności. Dotyczy to pobierania próbek, ich przygotowania, oraz, tam gdzie to właściwe, oszacowania niepewności pomiaru, jak również technik statystycznych stosowanych do analizy danych z badania. Powinno się preferować stosowanie metod opublikowanych w normach".

 

Norma PN-EN ISO 3696:1999 określa przewodnictwo właściwe pierwszego stopnia czystości, poniżej 0,1 µS/cm. Tak niskie przewodnictwo właściwe może być zmierzone wyłącznie w przepływowych celach konduktometryczych, a urządzenie pomiarowe musi charakteryzować się wysoką dokładnością pomiaru. W przeciwnym wypadku niemożliwe będzie określenie czy produkowana woda ma 1 czy 2 (1,0 – 0,1 µS/cm) stopień czystości. Dlatego dejonizatory Polwater wyposażone są w przepływowe cele konduktometryczne z elektrodami z fabrycznie wyznaczoną stałą K, a cały pomiar jest zgodny z normami PN-EN ISO 27888:1999 i PN-ISO 10012:2003. Ważne parametry pracy dejonizatora i jakości produkowanej wody zapisywane są w pamięci urządzenia w sposób umożliwiający ich użycie w statystycznych technikach analizy danych.  


 

"Laboratorium powinno zachowywać zapisy źródłowe dotyczące obserwacji, uzyskane dane oraz dostateczne informacje umożliwiające ustalenie tropów auditowych. Zapisy dotyczące każdego badania powinny zawierać dostateczne informacje, które, ułatwiałyby identyfikację czynników wpływających na niepewność. Zapisy techniczne wykazują, czy uzyskano określoną jakość lub ustalone parametry procesu. Obserwacje, dane i obliczenia powinny być zapisywane w chwili ich wykonania".

 

W czasie produkcji wody ultraczystej dokonywane są zapisy: przewodności, temperatury, czasu poboru, statusu urządzenia i innych ważnych parametrów. Dane zabezpieczone są przed zmianą lub zniszczeniem. Zapisy obejmują długie okresy eksploatacji i są gotowe do łatwego eksportu na inne nośniki. Zestawy danych pozwalają na łatwe, pewne i szybkie wykazanie właściwej jakości wody ultraczystej użytej w poszczególnych badaniach.

 

 

"Powinny być utrzymywane zapisy dotyczące każdego obiektu wyposażenia i jego oprogramowania istotnego dla wykonywanych badań Zapisy te powinny zawierać: daty, wyniki i kopie sprawozdań oraz świadectw wszystkich wzorcowań, regulacje, plan konserwacji, oraz konserwacje wykonane dotychczas: każde uszkodzenie, wadliwe działanie, modyfikacje lub naprawy wyposażenia".

 

Polwater dokonuje komputerowej rejestracji wszystkich zdarzeń dotyczących poszczególnego systemu. Pełna historia „życia” maszyny obejmuje: serwisy, naprawy, zestaw użytych części, modyfikacje, wyniki przeglądów, kalibracji i wzorcowań oraz wiele innych danych. Generowane pełne raporty dostępne są dla Użytkowników w ramach realizowanych umów serwisowych.

 

Dejonizatory Polwater jako jedyne na rynku pozawalają na pełną integrację ze wszystkimi systemami zarządzania jakością w laboratorium oraz Polityką Polskiego Centrum Akredytacji.


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji o polityce prywatności.
polityka prywatności