Jakość dejonizatorów Polwater
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji o polityce prywatności.
polityka prywatności

Pełna zgodność z normami

Polwater działa w wysoce regulowanym i wymagającym obszarze. Dlatego wszystkie produkty i usługi bez wyjątku spełniają surowe wymogi obowiązujących dyrektyw, norm i przepisów. Urządzenia Polwater spełniają te wymogi w każdym aspekcie swojego działania.

 

Jako jedyna firma, Labopol Polwater posiada międzynarodowy certfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, montażu i serwisowania systemów wody ultraczystej oraz ich systemów sterujących i pomiarowych. Daje to gwarancję, że we wszystkich aspektach produkcji i funkcjonowania dejonizatorów wody Polwater oraz urządzeń pomiarowych, spełnione są obowiązujące normy.

 

Jakość produkowanej wody jest zgodna z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN ISO 3696:1999, normy ASTM , CAP, NCCLS oraz Farmakopei Polskiej IX  i European Pharmacopoeia 7th Edition.

 

Polwater dba o to aby zapewnić swoim Klientom narzędzia do pełnej zgodności z GLP, GMP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz.U.08.184.1143) oraz systemami Zarzadzania jakością w laboratoriach PN-EN ISO/IEC 17025PN-EN ISO 15189:2008. Tylko Polwater  zapewnia zgodność urządzeń pomiarowych z Measuring Instruments Directive – MID 2004/22/WE. W szczególności z normą PN-ISO 27888:1999 (Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej). Linie urządzeń medycznych produkowane są z uwzględnieniem Dyrektywy  93/42/EWG i normy PN-EN ISO 13485:2012
 

W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej obowiązuje obecnie Dyrektywa (EMC) 2004/108/WE. Warunki dopuszczenia urządzeń niskonapięciowych określa Dyrektywa (LVD) 2006/95/WE. Szczegółowe wymagania wynikające z powyższych Dyrektyw zawarte są między innymi w następujących normach: PN-EN 61326-1:2009, PN-EN 61000-3-2:2006, PN-EN 61000-3-3:1995+A1:2001/+A2:2005, PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 60335-2-15:2002+A1:05, PN-EN 603351:2002+A11A1:04+A12A2:06,

 

Polwater rygorystyczne przestrzega wszystkie normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktu wypełniając wymagania Dyrektywy Maszynowej (MD) 2006/42/WE.

 

Deklaracje zgodności i oznaczenie CE
Urządzenia Polwater posiadają oznaczenie CE oraz indywidualne deklaracje zgodności z odpowiednimi dyrektywami i normami, a także rozszerzoną certyfikację tutaj nie wymienioną.

 

Dokumentacja techniczna
Polwater  zapewnia pełną dokumentację techniczną, umożliwiającą ocenę zgodności sprzętu z wymaganiami dyrektyw i norm. W skład dokumentacji wchodzą między innymi świadectwa jakości i certyfikaty kalibracji.

 

Polwater jest zainteresowany oddziaływaniem na środowisko. W związku z tym, ustanowiono politykę środowiskową przedsiębiorstwa. Następnie na podstawie zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, zbudowano system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005. Aspekty te są regularnie monitorowane i znajdują się pod stałą kontrolą.

 

Dążeniem Polwater jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy i odpowiedzialne funkcjonowanie w lokalnej społeczności. W tym celu wdrożono w przedsiębiorstwie system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001:2004/OHSAS18001.

 

Wszystkie wymagania są ciągle ulepszane i aktualizowane zgodnie z postępem naukowym, technologicznym i wymaganiami normatywnymi, biorąc pod uwagę globalizację rynku oraz potrzeby Klientów. Intensywne badania, niezliczone analizy i testy we własnym laboratorium oraz opinie tysięcy użytkowników tworzą bazę, która pomaga Polwater w codziennym podnoszeniu jakości.